Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2015

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet. Temaene for undersøkelsen i 2015 er informasjon fra Utdanningsdirektoratet, barnehagens arbeidsmåter, språk, trivsel, tid til samarbeid, fylkesmannens arbeid, kommunens tilsyn, lokalt arbeid med rammeplan, barnevern og beredskapsarbeid.