Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.

Temaene for undersøkelsen i 2016
  1. Definisjon av når et barn blir reknet som treåring
  2. Rutiner for å sikre god hygiene
  3. Kompetanse for tilsette i barnehagen
  4. Rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep
  5. BASIL
  6. Vurdering av Fylkesmannens arbeid
  7. Barnehagefakta
  8. Bruk av nasjonale sentra
  9. Beredskap