Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2018

Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren.

For femte år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Cirka 930 barnehagestyrere, 393 barnehageeiere og 318 kommuner som lokal barnehagemyndighet har svart på undersøkelsen.

Ni tema

Temaene variere fra år til år. Årets tema er:

  • Implementering av ny rammeplan
  • kartlegging av kompetansebehov
  • videreutdanning
  • tilretteleggingsmidler for barnehageeiere
  • beredskap og forebygging av alvorlige hendelser
  • tilretteleggingsplikt og spesialpedagogisk hjelp
  • bruk av dispensasjon fra pedagognormen
  • beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager
  • barnehagemyndighetens organisering.