Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage Norge 2019

Rapporten er en dokumentasjon av Utdanningsdirketoratets årlige spørreundersøkesle: Spørsmål til Barnehage Norge 2019.

Temena i 2019
 • Bemanningsnormen og pedagognormen
 • Kompetanse og samarbeid om barnehage – og skolemiljø (Partnerskap mot mobbing)
 • Kompetansetilbudene
 • Inkluderende barnehage – og skolemiljø
 • Beredskap og forebygging av alvorlige hendelserSpråkOvergang barnehage – skole
 • Sosiale medier
 • Kartlegging av foreldrestøtte
 • Barnehagestyrer
Utvalgte funn
 • Det er få problemer knyttet til den endrede bemanningsreformen i barnehagesektoren. De små barnehage har gjennomgående best bemannings dekning
 • Kjennskap til og  deltakelsen på kompetanseutviklingstilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har økt sies siste måling
 • Det arbeides godt med å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehagene
 • Alle barnehagene har tiltak innen språkstimulering for barn med spesielle behov. Åtte av ti barnehager har rutiner for å vurdere barnas norskkunnskaper. Mange barnehager har endret arbeidsmåte de siste åren på grunn økt fokus og mer kompetanse på området.
 • Barnehagene arbeider svært godt med overgang mellom barnehage og skole
 • To av fem barnehagestyrere kjenner til Udirs fagformidling på Facebook. I underkant av halvparten av brukerne mener det er nyttig. Praktisk idedeling oppleves mest nyttig.
 • Uformell foreldrestøtte praktiseres av over halvparten av barnehagene. En av fire barnehager har formell veiledning med foreldre. Det er utstrakt samarbeid med PPT (57 prosent) og helsestasjon om (37 prosent) om foreldrestøtten.
 • Det er stor variasjon i stillingsandel og tilstedeværelse for barnehagestyrerne. 13 prosent av styrerne har oppgaven i to eller flere barnehager. Styrere i private barnehager opplever mest press på tid.

Det ble sendt ut 2696 spørreskjema. Svarprosent varierer fra 50 prosent til 75 prosent fordelt på de ulike gruppene som er undersøkt. Utdannngsdirektoratet var oppdraggiver.