Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Spørsmål til Barnehage-Norge 2020

Rapporten dokumenterer den årlige nasjonale spørreundersøkelsen til Barnehage-Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).
Tema

Hvert år spesifiserer oppdragsgiver hvilke temaer som skal undersøkes. 2020-temaene var:

  • Koronastengte barnehager våren 2020
  • Barnehageleders kompetanse
  • Barnehagepersonalets kompetanse innenfor praktiske og estetiske fag
  • Rett til barnehageplass
  • Støtte og veiledning til rammeplanen
  • Assistentbruk og spesialpedagogisk hjelp
  • Digital praksis i barnehagen
Hovedfunn
  • Mange barnehager var beredskapsbarnehager under korona-nedstengingen
  • Rett til barnehageplass utfordrer organiseringen
  • Spesialpedagoger planlegger den spesialpedagogiske hjelpen
1380 respondenter

Spørsmålene stilles til et representative utvalg av barnehagestyrere, barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet. Totalt er 1380 respondenter med i undersøkelsen.