Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Statlige kulturelle tildelinger til kulturlivet i Nord-Trøndelag – Del 1: En analyse av Norsk kulturråds tildelinger til Nord-Trøndelag 2007-2009

Statlige kulturelle tildelinger til kulturlivet i Nord-Trøndelag - Del 1: En analyse av Norsk kulturråds tildelinger til Nord-Trøndelag 2007-2009