Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Steinkaret – historieopplevelse og nyskaping. Et høyteknologisk 3D multimedierom

Dette notatet er en oppsummering av arbeidet med kompetansekobling i offentlig sektor i perioden vår 2013 – vår 2014.