Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning.

RapportmalRapporten gir en oversikt over fylkeskommunal og statlig virksomhet i Steinkjer og viser sannsynlige samfunnsvirkninger av aktuelle utviklingsalternativ for endringer i lokalisering av de eksisterende arbeidsplassene