Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Stiftinga Hilmar Alexandersen. Nettverksenter for immateriell kulturarv

Arbeidsnotatet er en kortfattet oppsummering av arbeidet med å finne grunnlag for å etablere et nettverksenter for immateriell kulturarv hos Stiftinga Hilmar Alexandersen i Steinkjer.

Notatet viser tilbake til forprosjektet «Midtnorsk senter for immateriell kulturarv» og gjør rede for møter, drøftinger og prosesser som er gjennomført på ferden mot en konklusjon om behovet for, grunnlaget for, innhold og organisering av det vi nå har kalt et nettverksenter med Stiftinga Hilmar Alexandersen som mellomromsaktør.

Det konkluderes med at det kan etableres et nettverksenter for immateriell kulturarv med Stiftelsen Hilmar Alexandersen som vertskap og i en rolle som mellomromsaktør.