Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune

forside-2016-12Denne rapporten viser status, utvikling og utviklingsmuligheter i Rissa og Leksvik kommune, dvs. nye Indre Fosen kommune fra 1.1.2018.

Strategiske konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter

Styrker og konkurransefortrinn

 • Industrikultur og -kompetanse
 • Etablerte utviklingsaktører
 • Lokale vgs. med kontakt næringsliv
 • Stabil og lojal arbeidskraft
 • Nærhet til Trondheim
 • Utbygginger innen vindkraft og kampflybase på Fosen
 • Landbruk
 • Skipsbygging

Utviklingsmuligheter

 • Industriklynge
 • Landbruk, småskalamat og reiseliv
 • Bygg/anlegg
 • Etableringer på attraktivt næringsareal
 • Rehabilitering/helsetjenester
 • Bedriftsrettede tiltak
 • Kompetansebasert utvikling
 • Stedsutvikling
Det offentliges rolle som tilrettelegger

Kommunene har stort sett bra servicetilbud, men kapasitetsutfordringer på planarbeid. Ingen av kommune har egne næringsplaner. I Rissa kommune er næringsarbeidet organisert i Rissa Utvikling KF, mens Leksvik kommune har leid in Fosen Innovasjon AS til saksbehandlingsarbeid. Utviklingsaktørene samarbeider lite. Kommune har historisk sette et godt omdømme.

Anbefalte innsatsområder
 • Det anbefales fire innsatsområder for omstillingsarbeidet:
 • Industriklynge Indre Fosen
 • En mer variert næringsstruktur
 • Kompetanse
 • Stedsutvikling
Kildehenvisning

Sand, R., Stene, M., Carlsson, E. & Grøttheim, B.T. (2016). Strategisk utviklingsanalyse  nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.