Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune – Rapport fra følgeforskning 2017-2019

Rapporten dokumenterer erfaring fra et prosjekt i Røyrvik kommune med utprøving av lokale tiltak for å utvikle en akuttmedisin beredskap i påvente av ambulanse/luftambulanse for kommuner som ikke har lokal ambulanse.

Tiltaktets innhold

Sykepleierne i kommunene og brannvesenets ansatte i Røyrvik har fått akuttmedisins utdanning og er styrt av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Sykepleierne er tilført ekstra kompetanse og er satt opp med akuttmedisinske hjelpemidler som langt på veg tilsvarer ambulansetjenesten.

Konkrete erfaringer
  • Både sykepleiere og brannvesenets ansatte sier at kompetansehevingen har vært faglig gode.
  • Samarbeidet intern i kommunen har fungert godt og skapt et godt fagteam.
  • Akuttberedskapsteknologien som har vært gjort tilgjengelig har fungert godt og vært stabil.
  • AMK mener akuttberedskapen har vært ivaretatt på en god måte.
  • Å vedlikeholde kompetansen er en utfordring. Oppdragsmengde har vært relativ liten (33 oppdrag i perioden mars 2018 til desember 2019). Dette gir et lite trenings- og erfaringsgrunnlag som det må kompenseres for.
  • Hendelser som krever lokal transport av syke eller skadde er en logistikkutforing.
  • Implementering av bildekommunikasjon med AMK og andre spesialistmiljø vil styrke tjenesten lokalt.
  • Forarbeidet til prosjektet var bra. Men tidligere involvering av de ansatte, større detaljeringsgrad i planleggingen og en tydeligere informasjonsstrategi hadde styrket prosjektet.
Koster 3 millioner kroner i året

Opplegget med lokal akuttberedskap har en kostnad for kommunen på ca. 3 millioner kroner i året.

Utprøvingen har foregått i perioden 2017–2019. Røyrvik kommune har vært oppdragsgiver.