Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Svineproduksjon i Trøndelag. Tilstanden og utsiktene framover blant trønderske svineprodusenter

Dette notatet viser resultatene fra en spørreundersøkelse som landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte blant svineprodusenter i Trøndelag sommeren 2013.