Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Tindved kulturhage som mellomromsaktør. Sluttrapport RFF-kvalifiseringsstøtteprosjekt 2017

Rapporten beskriver resultatene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt finansiert av RFF Midt; «Tindved kulturhage som kunnskapsbasert bedrifts- og verdiskaper», og dokumenterer hvordan TFoU har praktisert medforskning overfor ledelsen i Tindved Kulturhage og bidratt til å utvikle kunnskap som kan styrke næringshagens jobbing og innsats overfor bedriftene i porteføljen.

Medforskningsperpektiv

Prosjektet er gjennomført i tett medforskningssamarbeid mellom ledelsen i Tindved AS og TFoU i perioden februar-desember 2017. Partene har sammen gitt fortløpende tilbakemeldinger og gjennomført refleksjonsmøter med bedriftene, der data fra workshops og survey er diskutert og tolket med hensyn til egenutvikling og behov for bistand og samhandling som bedriftsnettverk.

Rapporten er uttatt offentlighet på grunn av at den inneholder konkurransesensitivt innhold.