Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Trønderbanen til Grong? En analyse av markedsgrunnlag, miljøvirkninger og regionale virkninger av å forlenge Trønderbanen nordover