Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Trygghetspakken – komfyrvakt som trygghetsskapende tiltak

Rapporten dokumenterer en undersøkelse av opplevelsen av komfyrvakt som  trygghetsskapende komponent i CTYM Lyngs Trygghetspakke for bolighus. Formålet med undersøkelsen var å finne potensielle utviklingsområder.

Gir økt trygghet

Gjennomgående finne man økning i trygghetsfølelsen ved komfyrvakt. Men fenomenet trygghetsfølelse er sammensatt og situasjonsbetinget, og påvirkes både av helse og funksjonsnivå, boligens beskaffenhet og nettverket rundt.

Utviklingsområder
  • Mer bevisst samspill og kommunikasjon med trygghetsnettverket
  • Økt informasjon om bruk og funksjonalitet.
  • Mer «intelligens» i produktet

Prosjektet ble initiert gjennom CTM Lyngs deltakelse i Interreg-prosjektet VälTel.