Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid. Å slippe til og å bli sluppet løs er to sider av samme sak.

I denne studien diskuteres hvordan et utvalg av 9 kvalitetssikrede distriktskommuner som har et godt omdømme og offentlig anerkjennelse i forhold til opplegg og resultater arbeider med barn og unges medvirkning i planarbeid og lokalt utviklingsarbeid.