Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Ungdomsundersøkelse – Eidsvoll og Hurdal 2008. Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8.–10.-klassinger i Eidsvoll og Hurdal kommune i 2008