Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utbygging av skole i Snåsa. Delrapport: Prosess og alternativer for Snåsa skole/Snåasen skuvle.

Denne rapporten er første delrapport fra prosjektet ”På veg mot sentralskole i Snåsa” og inneholder en kort oppsummering av prosess, konklusjoner mht hvilke prinsipper en ny skole bør bygge på, en vurdering av areal og arealbehov samt presentasjon og drøfting av to idéskisser for utbygging av skolen.