Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utprøving av felles ledelse i tingrettene – ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse

Dette arbeidet er en kartlegging av erfaringer med utprøving av felles ledelse i noen tingretter. Felles ledelse betegner en ordning der sorenskriver leder mer enn en domstol.

Ulike prosesser

På dommersiden har man i stor grad klart å ta ut forventede effekter i form av bedre ressursutnyttelse.
På saksbehandlersiden har man primært arbeidet med å harmonisere rutinene og utvikle felles kultur. Ulike utgangspunkt og innganger til prosessen har skapt ulike prosesser.

Forankring kritisk

Hovedfunnene er at forankring til prosess er kritisk, potensialet for bedre ressursutnyttelse er betydelig, distribuerte tingretter utfordrer innholdet i ledelsesoppgavene og geografisk avstand setter praktiske rammer for hva som er hensiktsmessige løsninger.

Referanse:

Stene, M; Sivertsen, H.; Lysø, R & Ekmann, L. (2016): Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.