Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utredning om bruk av elektronisk overvåkning av dyr på utmarksbeite – midtvegsrapport med delresultater

Utredning om bruk av elektronisk overvåkning av dyr på utmarksbeite - midtvegsrapport med delresultater