Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utvikling i duodjinæringen. Økonomisk rapport for 2014.

Denne rapporten viser økonomisk status for duodjiutøvere som har søkt driftstilskudd til Sametinget for 2015. Vedlagt den søknaden ligger en oversikt over fjoråret økonomiske status, som er utgangspunktet for sammenstillingene i denne rapporten.

Gjennomsnittlig av omsatt egenproduksjon av duodji har gått ned med 40.000 fra 2012, men andelen egenproduksjon er på samme nivå som tidligere. Driftstilskuddet er blitt en viktigere del av utøverens økonomi enn tidligere. Antall utøvere med negativt resultat i 2014 er to, mens det i 2012 var fire og i 2011 var det seks utøvere med negativt resultat. Gjennomgående er økonomistatus for 2014 relativ lik tilsvarende innrapportering tidligere år.

Referanse:

Grøttheim, B. T. (2016). Utvikling i duodji-næringen. Økonomisk rapport 2014. TFoU-rapport 2016:8. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.