Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Del II: Omsetningstall og foretakstyper

En analyse av utviklingen av antall foretak, type foretak, sysselsatte og omsetning i kulturnæringene i Trøndelag. Analysen baserer seg på MENONs anvendelse av NACE-koder, kategoriseringer og analyse i 2011. Data er hentet fra foretaksregisteret i SSB.