Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag – 2004−2013

En analyse av utviklingen av antall bedrifter og ansatte i kulturnæringene i Trøndelag. Analysen baserer seg på MENONs anvendelse av NACE-koder, kategoriseringer og analyse i 2011.