Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Velferdsteknologisk laboratorium – vilje til handling. Erfaringer og kunnskap etter et års drift.

Velferdsteknologisk laboratorium har bestått av to treningsleiligheter ved Egge helsetun, Steinkjer, hvor tjueseks be­boere i løpet av et år har fått mulighet til å prøve ut forskjellig velferdsteknologiske løsningene som er installert i leilighetene. Ti av beboerne har benyttet seg av tilbudet.

Prosjektets mål
  • Prøve ut velferdsteknologiske løsninger
  • Lære opp helsepersonell på noen av de velferdsteknologiske løsninger som finnes og hvordan de kan brukes
  • Dele erfaringer om hva velferdsteknologiske løsninger kan være
  • Dokumenter arbeidet og resultatene
Resultater
  • Leilighetene har fung­ert både som visningsleiligheter og en del av rehabiliteringstilbudet i Steinkjer kom­mune samtidig. Enheten ønsker å fortsette med kombinasjonen rehabilitering og visning.
  • Det er i hovedsak utstyr som finansieres gjennom folketrygden som er prøvd ut. Dette utstyret er ment å håndteres av brukeren selv eventuelt i samarbeid med pårørende. Etter at utstyret som ble brukt ble stabilt, har varsling etter uønskede hendelser siden september 2013 gått via SMS til en forhåndsdefinert mobiltelefon som har­ vært vakttelefonen på enheten.
  • Bruk av kalenderfunksjoner for påminning av aktiviteter har vært opplevd positivt av brukerne. Fortsatt bruk etter utskriving krever at pårørende har mulighet til å legge inn nye avtaler etter at beboer har flyttet hjem.
  • Også hyllevarer som nettbrett med ulike spesialprogram er prøvd ut. Beboerne har fått anledning til å øve seg på bruk av videokommunikasjon som Facetime og Skype slik at når de kommer hjem enklere kan kommunisere med pårørende og venner. Pro­sjektet har vært usikker på lovligheten av å kommunisere på video mellom brukere og helsepersonell.
  • Utenfor leilighetene er spillteknologi, GPS og medisindispenser prøvd ut. Den siste ser ut til å kunne gi store bemanningsmessige besparelser grunnet redusert utkjøring til den enkelte bruker flere ganger i døgnet.