Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark

Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark.