Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Verdiskapingsutviklingen for produksjonsbedrifter i Arena Skog

Rapporten beskriver utviklingen i verdiskaping i medlemsbedriftene i Arena Skog.

19 prosent vekst

Kjernebedriftene i Arena Skog omsatte i 2018 for over 5 mrd. etter 19 prosent vekst i omsetning siden 2015.  Omsetningsøkningen har vært spesielt stor innen treforedling og trelast. Verdiskapingen (omsetning minus kostnader til innkjøp av varer og tjenester) ligger på ca. 1 mrd. kr etter 9 prosent vekst i samme periode.

Norske Skog dominerende

Norske Skog Skogn er en dominerende aktør i trøndersk skognæring med omsetning på over 2 mrd. kroner. Bedriften har de siste årene hatt store variasjoner i årlig verdiskaping. Når vi trekker fra aktiviteten til Norske Skog, finner vi en relativt jevn og positiv utvikling i omsetning, verdiskaping og antall faste ansatte i produksjonsbedriftene som deltar i Arena Skog. Fra 2015 til 2018 kan det beregnes 14 prosent økning i omsetning, 3 prosent økning i antall faste ansatte og 29 prosent økning i verdiskaping i bedriftene når vi har trukket fra Norske Skog Skogns aktivitet.

For Skognæringen i Trøndelag samlet, uavhengig av medlemskap i Arena Skog, ser det til å ha vært 21 prosent økning i produksjonsverdi (omsetning) og 5 prosent økning i verdiskaping i perioden 2015-2018.

Regnskapsanalyser

Analyse er basert på offisielle regnskap registrert i Brønnøysundregistret og data fra en e-postbasert undersøkelse til kontaktpersonene i deltagersbedriftene.