Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt.

En kunnskapsoversikt over norsk og internasjonal organisering av og forskning på yrkesretting av fellesfag i yrkesopplæringen. Det ses spesielt på Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Østerrike, England og Nederland.