Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstillinger og analyse.

Denne rapporten er en dokumentasjon av en empirisk studie av yrkesretting og relevans i norsk skole. Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskaps¬departementet og er andre delen av forskningsprosjektet yrkesretting og relevans i fellesfagene i videregående opplæring.

Det er benyttet et analyserammeverk som beveger seg både på skole- og skoleledelsesnivået og ut i klasserom hos elever og lærere.

Hovedkonklusjonen er at norske skoler i stor grad er tilrettelagt for yrkesretting, men at det er læreren som styrer undervisningen og at egenskaper ved læreren og at elevene opplever undervisningen som relevant er av særlig betydning for effektene av yrkesretting.