icon-tfou-white.png Rådgivning

Utvikling av nye og forbedrede produkter, prosesser og tjenester

sveising-1200x800Fra kunnskap til handling

Trøndelag Forskning og Utvikling utfører praktisk rådgivning og veiledning for offentlige myndigheter og private bedrifter innen prosjekt- og prosessledelse, bedrifts- og organisasjonsutvikling, markedsanalyser, innovasjonsstøtte, følgeevaluering, produktutvikling etc.

Seniorkompetanse

Rådgiverkorpset har solid seniorkompetanse med lang erfaring fra industri, handel og offentlig forvaltning.

Allsidig portefølje – eksempler

FRAM-rådgivere for Innovasjon Norge (bedriftsutvikling), prosjektledelse Arena Smart Grid Services, følgeevaluering av Litteraturhuset Nord-Trøndelag, skoleutvikling for Snåsa kommune, forskningskoordinator for NTE, nettverkskoordinator for Trøndersk festivalnettverk, tredriver i Trøndelag, prosjektleder for stedsutvikling og boligprosjekter, workshop og prosessleder for skognæringa Kyst, Skatte-FUNN søknader, forskerstøttet bedriftsutvikling gjennom VRI Trøndelag, etc.

Ta kontakt for en prat om mulige samarbeid.