Tilbake icon-tfou-white.png Referanser

En alliert i omstillingsarbeidet

Å bli omstillingskommune gir statlige millioner til næringsutvikling, men nåløyet er trangt. Trøndelag Forskning og Utvikling AS og andre forskningsmiljøer er viktige støttespillere for spesialrådgiver Arild Egge når han hjelper nordtrønderske kommuner å skape ny vekst.

DOKUMENTASJON: - Få status som omstillingskommune krever uhildet dokumentasjon av forholden, sier spesialrådgiver Arild Egge, NTFK.
DOKUMENTASJON: – Få status som omstillingskommune krever uhildet dokumentasjon av forholden, sier spesialrådgiver Arild Egge, NTFK.

Det statlige omstillingsprogrammet er til for å hjelpe kommuner og regioner der store deler av arbeidsstyrken plutselig mister jobben sin.

Meråker i gang – Nærøy søker
I Nord-Trøndelag har flere kommuner nytt godt av omstillingsprosjekter. Meråker kommune er i gang med et prosjekt som skal hjelpe samfunnet gjennom krisen etter at Elkem Meråker avviklet driften i 2006. I dag arbeides det med å få Nærøy kommune inn i et slikt program.

– Statlig omstillingsstatus gir oss helt andre muligheter til å skape ny vekst i lokalsamfunnet, fordi det tilfører fylket ekstra penger fra staten. I Meråker har en fått 25 millioner statlige kroner for å omstille næringslivet, forteller Arild Egge i fylkeskommunen.

Oppfylte ikke kravene
Spesialrådgiver Arild Egge i Nord-Trøndelag fylkeskommune har vært ”fødselshjelper” for flere store omstillingsprosjekter, blant annet i Meråker. Men det direkte tapet av arbeidsplasser ved Elkem var ikke stort nok til at Meråker oppfylte kriteriene som omstillingskommune.

– Departementet krever at det dokumenteres grundig at de som berøres av nedleggelsen utgjør minst 15 prosent av arbeidsstyrken, og minimum 150 personer. Ved Elkem var det 95 som mistet jobben, eller 11 prosent. Vi visste at flere ble berørt enn de som arbeidet i Elkem, men dette måtte dokumenteres, forteller Egge.

Beregnet ringvirkningene
Trøndelag Forskning og Utvikling AS ved seniorforsker Roald Sand ble engasjert for å undersøke og beskrive ringvirkningene av nedleggelsen av Elkem Meråker. Samfunnsøkonomen Sand analyserte virkningene nedleggelsen kom til å ha på hele meråkersamfunnet, blant annet hos lokale underleverandører.

– Da viste det seg at nedleggelsen av Elkem Meråker gjorde at 16 prosent av arbeidsstyrken ble uten jobb. I tillegg fikk en andre ringvirkninger, som inntektstap i husholdningene og kutt i kommunale årsverk, sier Roald Sand.

Forskningsrapport en viktig brikke

Gjennom Sands forskningsrapport ble det grundig og faglig dokumentert at Meråker oppfylte kravet som omstillingskommune. I dag står et omstillingsprosjekt med total økonomisk ramme på over 50 millioner kroner i startgropa i fjellkommunen.

– Rapporten fra forskeren var en meget viktig brikke. Meråker hadde rett og slett ikke fått omstillingsprosjektet hvis det ikke var for denne rapporten, konkluderer Arild Egge.

Referansekilde

Sand, Roald: Omstillingsbehovet i Meråker: en analyse av situasjonen i Meråker kommune etter nedleggelsen av Elkem Meråker. Trøndelag Forskning og Utvikling AS, 2006.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter