Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Regional kunnskapspartner

Workshop  Innovasjon i og med kommunal sektor i Trøndelag  HiNT Øyvind Skogvold, TFoU
PARTNER: En del av vårt samfunnsoppdrag er å være til nytte for regionen, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Som eneste forskningsinstituttet med hovedkontor i Nord-Trøndelag er det en del av samfunnsoppdraget til Trøndelag Forskning og Utvikling å være en lokal kunnskapspartner.
– Det innebærer mange roller i kunnskapsverdikjeden fra forskning til praktisk nytte, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling sin grunnkompetanse er å lage kunnskap. Og kunnskap er resultatet av det å drive med forskning.

Å være kunnskapspartner er en oppgave med mange ansikter. Å være prosjektledere, skrive søknader i lag med kommuner og bedrifter for å finansiere utviklingsarbeid, samle inn data for virksomheter, arrangere utviklingsverksted, lede endringsprosesser eller hjelpe til å analysere data som virksomheter har samlet inn – er eksempler på slike oppgaver.

Til å snakke med

– Vi ønsker å være «til å snakke med» i alle slike sammenhenger. Og det koster selvsagt ikke noe å snakke med oss, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Selv om vi må ta betalt, eller se framtidige inntektsmuligheter, når vi gjør konkrete arbeidsoppgaver utover et møte eller to. Men jeg er overbevist om at vi tilfører verdier som mangedobler kostnadene.

Godt begynt er halvt fullendt

– Vi ser mange ganger at vi blir kontaktet for seint inn i samarbeidet, sier Skogvold. Godt begynt er halvt fullendt er et munnhell. Det å få til en best mulig start på alle typer utviklings- og forskningsarbeider er av uvurderlig verdi.

Mellomromsaktør

– Vi kaller gjerne rollen vår å være en mellomromsaktør, sier Skogvold. Og legger i det å utnytte mulighetene i rommet mellom forskning, bedrifter og myndigheter. Mellomromskompetanse er en type sosial kompetanse som bygger på evnen til å være visjonær, kommersialisere, skape troverdig entusiasme og rigge utviklingsprosesser.

Uansett navn, vi er til nytte hver dag med vår kunnskapskompetanse og kunnskapsproduksjon, sier Skogvold.

Se eksempler på Trøndelag Forskning og Utviklings som kunnskapspartner

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter