Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Regionale forskjeller i arbeidet med kompetanse i barnehagene

Det er stor fylkesvise forskjeller i hvordan det arbeide med kompetanseutvikling i barnehagene. Samarbeidet med regionale utdanningsinstitusjoner oppleves uvant og krevende.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører en evaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» for perioden 2014–2022. Her er målet at økt kompetanse for alle ansatte skal bidra til et et bedre barnehagetilbud.

Regionale tiltak

Dette er fjerde delrapport som omhandler implementering av regional ordning og peker på noen utviklingsmuligheter i lederutdanningen for styrere.

Regional ordning er arbeid med kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er hovedtiltaket i ordningen. Konkrete arbeidsområder er:

  • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
  • Utvikling av felles langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
  • Regionale nettverk for samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
  • Økt samhandling med regionale universiteter og høyskoler
Stor variasjon mellom fylkene

Det er stor variasjon mellom fylker når det gjelder organisering og igangsetting av regional ordning. I noen fylker retter de innsatsen og kompetansemidlene mot de antatt svakeste og mest sårbare barnehagene, mens andre fylker åpner for at alle barnehager skal få noe av midlene for å forbedre seg.

Ny rolle for kommunene

Kommunen som barnehagemyndighet har ulike erfaringer i arbeidet med kompetanseutvikling. Noen uttrykker at tidligere ordning der kommunen forvaltet de statlige kompetansemidlene var et godt system. Videre opplever noen kommuner at rollen som barnehageeier og -myndighet er uklar.

Samarbeid med universiteter og høyskoler

Det er stor variasjon mellom de fem undersøkte casefylkene i hvor utviklet modellene for samarbeid med de lokale universitetene og høyskolene (UH-sektoren) er. Det er en ganske utbredt oppfatning blant informantene i evalueringen at de opplever forholdet til UH-sektoren som det mest nyskapende i regional ordning. Men kanskje også det som er mest krevende å få til.

Lederutdanningen for styrere

Analysen  av studieplanene i lederutdanningen for styrere viser at alle tilbyderne vektlegger kompetanse i å lede, endre og utvikle barnehagen som organisasjon. De tilbyderne som har lærerutdanning (halvparten) viser i større grad til arbeidsplassbasert utviklingsarbeid i egen barnehage.

Flerårig arbeid

Arbeidet er basert på analyse av studieplaner for lederutdanningen for styrere, casestudier på fylkesnivå og intervjuer med relevant aktører. Prosjektleder har vært Håkon Sivertsen.

De tre tidligere delrapportene har omhandlet implementering av strategien, vurdering av ulike studietilbud, arbeidsplass-basert barnehagelærerutdanning, barnehagebasert kompetanseutvikling og individuelle tiltak rettet mot assistenter og fagarbeidere.

Neste år vil nye tema blir evaluert.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.