Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

– Restaurering av trehus blir veldig viktig

Per Reidar Næss Malin Wolczinska
TRADISJONSTRE: Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling og Malin Wolczynska fra Jamtli i Østersund arbeider for å fremme bruk av spesialtrevirke og kompetanse innen tradisjonshåndverk knyttet til bygningsvern.
70 prosent av gulvarealet i husene vi skal bruke i 2050, er allerede bygd i dag – og mange av disse husene er i tre. Behovet for restaurering, oppgradering og vedlikehold av trebygninger blir derfor stort.  Nå skal håndverkere kurses, en nyutviklet app skal holde rede på hvor trær til spesialvirke står i skogen og nyrestaurerte Sakshaug flerbrukshus har fått status som signalbygg i prosjektet Tre og tradisjonshåndverk.

 

Per Reidar Næss fra Trøndelag Forskning og Utvikling og Malin Wolczynska fra museet Jamtli i Østersund leder et Interreg-prosjekt i Sverige og Norge som skal øke interessen for tre og tradisjonshåndverk.

Prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern ble startet sommeren 2015, og målet er å tilrettelegge for næringsutvikling på tvers av riksgrensa. Viktige mål i prosjektet er at håndverkere med kompetanse på tradisjonshåndverk og restaurering, forvaltere av gamle trebygninger med historisk verdi og forvaltere av tilskuddsordninger til restaurering må kjenne til hverandre – på tvers av riksgrensa.

Bygdesagene er viktige

– Det ligger et næringspotensial i spesialtrevirke og kunnskap om hvordan dette kan brukes i bygningsvern. I prosjektet jobber vi blant annet med bygdesagene, for å øke bevisstheten deres rundt seg selv som produsenter av spesialvirke og kompetanse. Det er et håp at byggvarekjedene vil ta inn mer eksklusive, spesialtilvirkede materialer for de kresne og kvalitetsbevisste kundene, sier Per Reidar Næss.

Ved Nord universitet i Steinkjer arbeider fagmiljøet i kart- og IKT-fag nå med en kartbasert app der trær som har spesielle egenskaper kan legges inn med kartkoordinater. På den måten blir det mulig å lagre spesialtrevirke «på rot» – klar for høsting den dagen noen trenger en syllstokk, ei båtmast eller kledningsbord av en bestemt kvalitet.

Signalbygg på Inderøy

–  På Straumen finner vi et godt eksempel på bygningsvern der en benytter kompetente tradisjonshåndverkere. Huset er bygd i 1843, og har vært brukt til blant annet skole, lærerbolig og kontorlokaler. Nå gjennomføres en restaurering som tar vare på huset slik det har vært. På grunn av beliggenheten tett innpå hovedvegen har vi valgt Sakshaug flerbrukshus som et av signalbyggene i prosjektet, sier Per Reidar Næss.

Mange av håndverksteknikkene knyttet til trebygninger står imidlertid i fare for å gå i glemmeboka. For få unge velger tradisjonelle håndverksutdanninger, og dagens etablerte håndverkere har lite erfaring med de mer tradisjonelle arbeidsmetodene og teknikkene som brukes blant annet på museumsbygninger.

Skal lære å legge spontak

– I juni skal vi derfor bet med oss en gruppe håndverkere til Sør-Gjæslingan, for kurs og seminar om spon og spontekking av tak. Deltakerne skal legge nye tak samtidig som de lærer seg teknikken, sier Næss.

I mai deltar norske og svenske håndverkere på vårmarkedet på Jamtli i Østersund, for å profilere seg og skape nettverk med blant annet forvaltere av museumsbygninger. Per Reidar Næss understreker at disse nettverkene er viktige for å formidle oppdrag til kompetente tradisjonshåndverkere. Et nettverk der man kjenner hverandre gjør det lettere å finne riktig håndverker til jobben, og det legger til rette for samarbeid mellom tilbyderne.

– Noe av problemet er at tilbyderne er mange små og mellomstore bedrifter, som har kompetanse på hver sin lille bit av restaureringsarbeidet. Dermed blir det fragmentert, og ikke lett å orientere seg i for de som ønsker å få restaurert sine historiske bygninger, sier Per Reidar Næss.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter