Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samarbeid om kunnskap og utvikling

Margrete Haugum
RELASJONSBYGGING OG SAMHANDLING: Nettverk et av de viktigste resultatene fra utviklingsprogrammet VRI-Trøndelag, sier seniorforsker Margrete Haugum, TFoU.
Kunnskap som ressurs og utvikling i lag har vært det gjennomgående grunnlaget for arbeid med innovasjon, slo man fast på avslutningsseminaret til utviklingsprogrammet Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag (VRI). Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har bidratt med mye kunnskap, men også lært mye.

 

– Den største verdien av VRI for meg personlig er at jeg har utviklet kjennskapen til næringslivet i regionene og etablert mange gode kontakter, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som også var leder for et av innsatsområdene VRI Trøndelag i første fase.

– Men også mange av mine samarbeidspartnere i andre forskningsinstitusjoner har jeg blitt kjent med gjennom arbeidet i VRI, sier Haugum. For eksempel er prosjektet Gender and innovation i Norway et VRI-prosjekt i samarbeid med Nordlandsforskning og NORUT.

– Nettverk er vanskelig å verdsette. Det øker i verdi jo mer man bruker det egentlig, sier Haugum. VRI-arbeidet har vært meget viktig for å møte nye folk, altså etablere nettverk. Så blir det opp til oss selv å bruke det.

TFoU har bidratt mye

– Neste alle ansatte ved Trøndelag Forskning og Utvikling har på et eller annet vis vært involvert i VRI-Trøndelag, forteller direktør Øyvind Skogvold, TFoU – som var prosjektleder for VRI Trøndelag i perioden 2008 til 2014.  Flere har vært kompetansemeglere, vi har gjennomført et 30 talls bedriftsprosjekter, vært prosjektleder på flere innsatsområder, vært nettverksentreprenører, gjort formidlingsarbeid med mer.

Et av de viktigste kunnskapsbidragene fra TFoU er Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterøds Nettverksentreprenører i VRI Trøndelag.

Avslutnnigsmøte VRI Trøndelag
AVSLUTNINGSMØTE: Seniorrådgiver Ivar Blikø, TFoU, summerer opp sine erfaringer med VRI Trøndelag.
VRI avsluttet i 2016

VRI Trøndelag – som står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag –  har vært et åtteårig prosjekt med mål om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i trøndersk næringsliv. Prosjektet ble formelt avsluttet ved årsslutt 2016.

Tirsdag 14. februar 2017 var det avslutning og etterrefleksjon over hva som hadde fungert bra og hva som kunne vært gott annerledes.

Resultater av VRI Trøndelag

Umiddelbare resultatet fra prosjektet har vært konkrete innovasjonsprosjekter i bedrifter. De langsiktige effektene er økt forståelse for forsking og kunnskap som ressurs i næringsutvikling. Hele 229 bedriftsprosjekter, til en verdi av 57 millioner kroner, har vært gjennomført. I tillegg har dette ført til over 100 nye prosjekter.

På et mer «usynlig nivå» har eierne av VRI Trøndelag tenkt og gjort mye strategisk når det gjelder bruk av kunnskap i Trøndelag, og gjort mange praktiske grep for å koordinere bruken av de ulike utviklingsmidlene i regionene og opptre samordnet og støttende med sikte på å være gode samarbeidspartnere overfor næringslivet.

Videreføring

VRI-arbeidet videreføres i et nytt program som heter Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING).

Les også:

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.