Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samarbeid om kunnskap og utvikling

Margrete Haugum
RELASJONSBYGGING OG SAMHANDLING: Nettverk et av de viktigste resultatene fra utviklingsprogrammet VRI-Trøndelag, sier seniorforsker Margrete Haugum, TFoU.
Kunnskap som ressurs og utvikling i lag har vært det gjennomgående grunnlaget for arbeid med innovasjon, slo man fast på avslutningsseminaret til utviklingsprogrammet Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag (VRI). Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har bidratt med mye kunnskap, men også lært mye.

 

– Den største verdien av VRI for meg personlig er at jeg har utviklet kjennskapen til næringslivet i regionene og etablert mange gode kontakter, sier seniorforsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som også var leder for et av innsatsområdene VRI Trøndelag i første fase.

– Men også mange av mine samarbeidspartnere i andre forskningsinstitusjoner har jeg blitt kjent med gjennom arbeidet i VRI, sier Haugum. For eksempel er prosjektet Gender and innovation i Norway et VRI-prosjekt i samarbeid med Nordlandsforskning og NORUT.

– Nettverk er vanskelig å verdsette. Det øker i verdi jo mer man bruker det egentlig, sier Haugum. VRI-arbeidet har vært meget viktig for å møte nye folk, altså etablere nettverk. Så blir det opp til oss selv å bruke det.

TFoU har bidratt mye

– Neste alle ansatte ved Trøndelag Forskning og Utvikling har på et eller annet vis vært involvert i VRI-Trøndelag, forteller direktør Øyvind Skogvold, TFoU – som var prosjektleder for VRI Trøndelag i perioden 2008 til 2014.  Flere har vært kompetansemeglere, vi har gjennomført et 30 talls bedriftsprosjekter, vært prosjektleder på flere innsatsområder, vært nettverksentreprenører, gjort formidlingsarbeid med mer.

Et av de viktigste kunnskapsbidragene fra TFoU er Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterøds Nettverksentreprenører i VRI Trøndelag.

Avslutnnigsmøte VRI Trøndelag
AVSLUTNINGSMØTE: Seniorrådgiver Ivar Blikø, TFoU, summerer opp sine erfaringer med VRI Trøndelag.
VRI avsluttet i 2016

VRI Trøndelag – som står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag –  har vært et åtteårig prosjekt med mål om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping i trøndersk næringsliv. Prosjektet ble formelt avsluttet ved årsslutt 2016.

Tirsdag 14. februar 2017 var det avslutning og etterrefleksjon over hva som hadde fungert bra og hva som kunne vært gott annerledes.

Resultater av VRI Trøndelag

Umiddelbare resultatet fra prosjektet har vært konkrete innovasjonsprosjekter i bedrifter. De langsiktige effektene er økt forståelse for forsking og kunnskap som ressurs i næringsutvikling. Hele 229 bedriftsprosjekter, til en verdi av 57 millioner kroner, har vært gjennomført. I tillegg har dette ført til over 100 nye prosjekter.

På et mer «usynlig nivå» har eierne av VRI Trøndelag tenkt og gjort mye strategisk når det gjelder bruk av kunnskap i Trøndelag, og gjort mange praktiske grep for å koordinere bruken av de ulike utviklingsmidlene i regionene og opptre samordnet og støttende med sikte på å være gode samarbeidspartnere overfor næringslivet.

Videreføring

VRI-arbeidet videreføres i et nytt program som heter Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING).

Les også: