Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samarbeid skaper forskning og utvikling

Skogvold og Austmo
CO-COMPETITION: Samarbeid og konkurransene går hånd i hånd i InnoCamp, sier Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), og Lars Bendik Austmo, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
InnoCamp er tuftet på moderne innovasjonstenking, hvor kunnskap og samling av bedrifter i beslektede fagmiljø er to av grepene. For forskningsmiljøene er dette en perfekt konstruksjon.

 

InnoCamp består av mange typer kompetanser som i lag skal utløse kommersielle forskningsresultat og gi innovasjon, er ambisjon til de drøyt 1000 personen skal samlokaliseres i Skolegata 22 i Steinkjer.

Forrige uke var 100 av disse personene samlet til ei arbeidsøkt med tittelen «Fra ambisjon til visjon».

Forskning en kjerneaktivitet

– Forskning er det ene hjørnet i kunnskapstrianglet som er kjernen i Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp), sa Svein Roar Lindseth, InnoCamp sin kultursjef, da han ønsket velkommen.

Arbeidsøkta var et forarbeid for å utvikle InnoCamps verdiplattformen. Målet var ikke å finne alle svarene, men å få fram tanker og meninger om hva det er viktig å legge vekt på i den framtidige InnoCamp, som både skal være åpen for alle og være en god arbeidsplass for mange med ulike behov.

Kunnskap et virkemiddel

– Forskning som kjerneaktivitet og kunnskap som virkemiddel for innovasjon er musikk i våre ører, sier Øyvind Skogvold og Lars Bendik Austmo, som er ledere for de to mest anvendte forskningsmiljøene i InnoCamp. Henholdsvis Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Forskning med brukermedvirkning er bra, og InnoCamp gir oss mange muligheter her.

Moderne innovasjonstekning

InnoCamp er moderne innovasjonstenking. For det første at samspill mellom næringsliv, offentlig forvalting og akademia er viktig. Videre er klynger (relaterte forretningsmiljø) og nettverk viktige mekanismer for å få til utvikling.

Utvikling skjer best når det er en konsentrasjon av relaterte bedrifter og kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Tilgangen til kompetanse og nye ideer blir god, og nye nettverk etableres. På denne måten deles beste praksis.

Konkurranse og samarbeid

– Men dette innebærer ikke samarbeid om alt. Vi skal fortsatt være dem vi er og utvikle oss på våre spesialområder, konkurrere om oppdrag og komplettere hverandre når det er lurt, sier Austmo.

– I klynger er det en gjensidig positiv avhengighet mellom de som trenger kompetente og innovative leverandører, og de bedriftene som trenger krevende kunder og markedsdrivkraft. Begge grupper er avhengig av god tilgang til forskning og kunnskap, sir Skogvold.

Akademia sikrer kompetansen

Akademia er også en viktig aktør i et innovative økosystem og bidrar med viktige ressurser og innsatsfaktorer. Dette gjennom forskning og ved å utdanne kandidater gjennom relevante utdanningsprogrammer som møter næringslivets kompetansebehov. Dette sikres gjennom nært samarbeid og god dialog med næringslivet.

Inghild Aldal Jørgenvåg
ENGASJEMENT: De var mye energi og engasjement på seminaret om InnoCamp sin framtidige verdiplattform. Her er Gunn Tangstad, Steinkjer Næringsselskap, Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling, og Edvard B. Iversen, T:Lab, i arbeid.