Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samfunnsutvikling i Alver

Sivertsen
KUNNSKAPSDELING: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, deltok på utviklingsseminar i Alver.
Alver er en ny kommune i Hordaland som tar framtidsutfordringene på alvor. For litt siden var Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, invitert til kunnskapsdeling om samfunnsbygging.

 

Vi byggjer Alver er slagordet til Alver kommune. Alver blir fra 1. januar 2020 navnet på en ny kommune i Nordhordland ved sammenslåingen av kommunene Lindås, Radøy og Meland, i nye Vestland fylkeskommune.

Som et ledd i forberedelsene til den nye framtida arrangerte sektor for samfunnsutvikling en fellessamling tidligere i oktober.

Steinkjer som eksempel

– Samskaping med innbyggerne er nøkkelen til god samfunnsutvikling, sa Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han innledet på samlingen. Det er populært uttrykt med begrepet kommune 3.0: få-til-i-lag-kommune.

Sivertsen redegjorde for arbeidet som gjøres i Steinkjer kommune med bolystteam som metode for å få til utvikling i lag.

Bevissthet viktig

Utfordringen er å ha utviklingskapasitet, og at kommunen er bevisst sin utviklerrolle.

– De kommunene som er bevisst sine utfordringer og rolle evner å organisere utviklingsarbeidet bedre enn andre kommune, sa Sivertsen, og referert til en nasjonal analyse av 41 småkommuner i Norge.

Fra liten til stor, gir nytt utviklingsrom

Å gå fra å være en lite kommune til en større kommune, innebærer å gi avkall på småbruksfordeler som, oversikt korte veier, raske beslutninger og engasjerte ansatte, til stordriftsfordeler som: mer resurser, økt kompetanse, større makt og ny ansvarsfordeling.

– Dette gir et annet og nytt utviklingsrom som det blir viktig å være seg bevisst, sa Sivertsen. Utviklingsnøklene er økonomi, tid, kultur, ledelse og kompetanse.

Sivertsen gjennomførte også et gruppearbeid hvor deltagerne kartla utviklingskapasiteten og reflekterte rundt styrker og svakheter. Metodikken var den samme som ble brukt i den nasjonale undersøkelsen av småkommunene i Norge.