Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samiske næringsinteresser

ARBEIDSSEMINAR på Gargia fjellstue i Alta. Bak (f.v.) Line Mathisen, Norut; Espen Carlsson, TFoU; Magne Svineng, Sametinget; John Osvald Grønmo, Sametinget og Per Selle, Norut. Foran (f.v) Vigdis Nygaard, Norut; Jan Olli, Fefo og Elisabeth Angell, Norut.
ARBEIDSSEMINAR på Gargia fjellstue i Alta. Bak (f.v.) Line Mathisen, Norut; Espen Carlsson, TFoU; Magne Svineng, Sametinget; John Osvald Grønmo, Sametinget og Per Selle, Norut. Foran (f.v) Vigdis Nygaard, Norut; Jan Olli, Fefo og Elisabeth Angell, Norut.
Nylig møttes forskerne som arbeider med samiske næringsinteresse til arbeidsseminar i Alta for å presentere og diskutere de foreløpige resultatene i prosjektet.
– Vi hadde gode diskusjoner blant annet med Sametinget og Finnmarkseiendommen (Fefo) om funnene våre, sier Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det er interessant å konstatere at mye er ulikt innenfor det samiske området.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling har ansvaret for de sørsamiske aspekten i prosjektet Samiske interesser i nye næringer. Prosjektet ser på dilemmaene i samisk næringspolitikk, lokalpolitiske beslutninger i industriutbygging og samiske ungdommers tanker om framtida. Seminaret var lagt opp som en presentasjon av foreløpige funn fra forskningen.

– Vi i Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på de lokale prosessene i forbindelse med vindkraftutbygging på Kopperåfjellet i Meråker, sier Espen Carlsson. Dessuten har vi intervjuet sørsamiske ungdommer om yrkesvalg og framtidstanker.

Hvordan blir samene hørt?

Lokalpolitiske prosesser i møte med ressursbaserte industriutbygginger i tre samiske områder er et tema i prosjektet. For å belyse dette er Nussirs arbeid med gruvevirksomhet i Kvalsund, Arctic Gold sine gruveplaner i Kautokeino og planer om vindkraftutbygging på Kopperåfjellet i Meråker studert nærmere.

– Det er klare forskjeller mellom de tre områdene, sier Carlsson. Det er ulike lokale og regionale aktører som har vært viktig for å forme kommunenes standpunkt, de samiske stemmene høres ulikt i disse tre eksemplene.

Mange dilemmaer

Sametingets næringspolitikk og virkemiddelbruk og ungdoms tanker om framtida og yrkesvalg er to andre tema i prosjektet. Sametinget disponerer vel 30 millioner kroner årlig til samisk næringsutvikling. Det var mange dilemmaer som kommer fram i diskusjonen om bruken av disse midlene.

Forberede publisering

– Målet med seminert var å forberede den endelige publiseringen fra forskning, sier Carlsson. Men det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi er klar til å konkludere

Prosjektansvarlig er Norut-Alta og Trøndelag Forskning og Utvikling er samarbeidspartner. I tillegg skal det jobbes tett opp mot Finnmarkseiendommen og Sametinget.

Prosjektleder er professor Per Selle, Norut-Alta. I tillegg består forskerteamet av Line Mathisen, Vigdis Nygaard og Elisabeth Angell fra Norut og Espen Carlsson og Niels Arvid Sletterød fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Penger fra regionalt forskingsfond

Prosjektet er finansiert gjennom de tre regionale forskningsfondene Nord-Norge, Innlandet og Midt-Norge med drøyt 2,4 millioner kroner av totalt 4 millioner kroner.