Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samler inn mer barnehagedata

BARNEHAGEUNDERSØKELSER: – For fjerde året på rad samler vi data om  Barnehage-Norge, sier forsker og prosjektleder Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling.
For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.
– Vi purrer i disse dager barnehageverdenen om å hjelpe oss og myndighetene med kunnskap om livet i barnehagene, sier prosjektleder Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling. Kunnskapen er viktig for utviklingen av Barnehage-Norge.

 

Myndighetene arbeider systematisk med å utvikle barnehagetilbudet i Norge. Derfor samles det regelmessig inn data om ulike sider ved barnehagene rundt om i hele landet. Hvert år er det ulike tema som det spørres om.

– Fra 1. august 2017 tok Norge i bruk en ny rammeplan for barnehager, og arbeidet med å tilpasses seg den er et av temaene i årets undersøkelse, forteller prosjektleder Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men lista over tema er lang, og omfatter både mat og måltider, forebygging av alvorlige hendelser, kompetanseutvikling og arbeidet med kvalitet.

3000 spørreskjema

Tidligere i høst ble det sendt ut ca. 3000 spørreskjema til barnehagestyrere og -eiere. Kommunene som barnehagemyndighet mottar også skjema. Mellom 20 og 30 prosent av disse har allerede svart. I disse dager minner vi på at det er viktig at flest mulig svarer.

– Det betyr ikke at barnehagene er dårlig til å svare, understreker Naper. Men det er et omfattende spørreskjema, og vi vet at de ansatte i barnehager har travle dager. Så nå minner vi respondentene på den jobben.

Responstrettheten utfordrer forskningen

– Generelt ser vi en viss tretthet når det gjelder å svare på spørreskjema, sier Naper. Det er mange som «maser» om tilbakemelding i nesten enhver sammenheng. Kommuner og offentlige institusjoner får mange spørreskjema-henvendelser, og det oppleves som tidstyver i mange sammenhengen.

Sett fra et forskningsståsted skaper det utfordringer når det gjelder å skaffe grunnlag for analyser og ny kunnskap.

– Vi bestreber oss på å velge riktige datainnsamlingsmetoder og gode måter å spørre på ut fra de oppdragene vi har, slik at vi ikke belaster de som skal svare mer enn høgst nødvendig, sier Naper. For oss som forskningsinstitutt er det viktig å være en seriøs aktør på dette området og ikke bidra til å spamme ned respondentene. Det er en del av vår profesjonalitet å gjøre dette på best mulig måte.

Profesjonell purring

– I disse dager er det altså vi som maser på barnehageverdenen, ler Naper. For å redusere belastningen har vi planlagt disse årlige undersøkelsene slik at ulike barnehager inviteres inn for hvert år. Men samtlige blir det da ekstra viktig at så mange som mulig av de som blir spurt svarer for at dataene skal bli gyldig og så representative som mulig.

Og dataene og resultatene blir brukt. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er flinke til å bruke kunnskapen til politikkutforming og deler resultatene i sine kanaler.

– Blant annet ble en av barnehagerapportene våre brukt som grunnlag i det nylig framlagte forslaget til statsbudsjettet, sier Naper.

Spørsmål til Barnehage-Norge

Spørsmål til Barnehage-Norge er en spørreundersøkelse som gjennomføres årlig til barnehagestyrere, kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeiere. Det er Utdanningsdirektoratet som stiller spørsmålene på vegne av flere avdelinger i direktoratet og Kunnskapsdepartementet. Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Linn Renée Naper, Håkon Sivertsen og Randi Ann Fagerholt er årets team fra Trøndelag Forskning og Utvikling.