Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Sammenslåing eller selvstendighet?

Trøndelag Fkartinhkommuneneorskning og Utvikling har belyst fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet eller sammenslåing for kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy.
– Situasjon for de fire kommunene er noe ulik. Steinkjer klarer seg godt alene, mens Verran kommune har den mest sårbare økonomien og har mest å hente på en eventuell kommunesammenslåing, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Østlandsforskning og Telemarksforskning har sett på lokale særtrekk, økonomi, tjenesteyting, samfunnsutvikler- og demokratirollen når de har vurdert fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet eller sammenslåing for de fire kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy.

– Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kompliserte valg

Det er mange forhold å vurdere i en slik sammenheng. Alt fra befolkningsprognoser og geografiske avstander til samspillseffekter, utviklingsevne og regionalisering i offentlig virksomhet.

– Mye dreier seg om økonomi. På den ene siden å finne lure måter å bruke pengene på lokalt og ikke minst er inntektene til kommunene en «storpolitisk» sak i form av inntektssystem og regionalpolitiske målsettinger og virkemidler, sier Sand.

Storpolitikk

Valget den enkelte kommune står overfor er hva innbyggerne kan tilbys som selvstendig kommune, eventuell i samarbeid med nabokommunene, kontra regional slagkraft i en stor kommune, men med usikkerhet rundt lokale tjenestetilbud og arbeidsplasser.

– Et detaljeksempel er at de fire kommune vi har vurdert nå er i tre ulike arbeidsgiveravgifts¬soner, som åpenbart er med og kompliserer vurderingene, sier Sand. Hva som skjer med de ulike regionalpolitiske virkemidlene framover er et politisk spørsmål.

Særtrekk ved kommunene

Steinkjer har god økonomi og effektiv administrasjon, og har et godt innbyggergrunnlag for videre selvstendighet. Det å slå seg sammen med kommuner med svak økonomi har neppe vesentlig betydning for tjenestetilbudet i kommunen. For Steinkjer er det viktig å få større innbyggergrunnlag for å kunne holde på posisjonen i Trøndelag. Dette taler for at kommunen bør legge ressurser i det å få samlet flere innbyggere i en større kommune.

I Verran kommune er det stor risiko for at kommunen ikke har god nok økonomi til å levere tilstrekkelig kvalitet på lovpålagte tjenester de kommende årene. Med utbedrede kommunikasjonsmuligheter og kortere reisetid til Steinkjer ligger det til rette for videre jobb med kommunesammenslåing med Steinkjer og eventuelt flere kommuner.

I Snåsa er økonomien utfordrende samtidig som avstandene til Steinkjer er betydelig større enn for de andre kommunen i analysen. En stor andel kommunale ledere er positive til sammenslåing mens 2/3 av politikere og øvrige ansatte er negative. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Snåsa, er til dels avhengig av graden av lokal tjenesteproduksjon, sysselsetting og bedre transportmuligheter.

I Inderøy ønsker politikerne fortsatt selvstendighet. Økonomien er utfordrende og man tåler sannsynligvis ikke nedskjæringer i tilskudd til enkeltkommuner, før det kan bli vanskelig å levere gode nok tjenester. I hvilke grad sammenslåing er aktuelt for Inderøy, er i tillegg avhengig av graden av lokal tjenesteproduksjon og sysselsetting.

Stort underlagsmateriale

Utredningen er gjennomført med informasjon fra sentrale dokumenter, intervju av nøkkelinformanter og kommunenes ledelse, spørreskjemaundersøkelse til ansatte og politikere i de fire kommunen samt egne økonomiske analyser.

Referanse

Sand, Roald; Per Kristian Alnes, Inger Marie Bakken, Lisa Ekmann, Katrine Gløtvold-Solbu, Kjetil Lie, Per Olav Lund, Gunnar Nossum, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen [Sand, R. m.fl.] (2015): Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. TFoU-rapport 2015:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.