Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Samskaping av kunnskap

SAMSKAPING: – Kommunene ønsker å delta i kunnskapsproduksjonen, ikke bare bli forsket på, sa forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling på NAPHAs forskningskonferanse.
Samskaping – å bringe brukere og forskere sammen – er viktig både for å forske på de viktige problemstillingene, men også fordi det er med og letter det å ta i bruk kunnskapen i praksis.
– Kommunene gir kraftige signal på at de ønsker å forske med, sa Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, på Naphas forskingskonferanse nylig.

 

Nylig deltok forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling, på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) sin nasjonale forskningskonferanse. Tema på konferansen var å ta i bruk ny og eksisterende kunnskap i kommunalt psykisk helsearbeid.

– Samskaping kan være en måte å både skape, og ta i bruk, forskningskunnskap på, sa Ekmann.  Samskaping da i betydningen å bringe viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger, bedrifter og forskere og å utvikle felles løsninger sammen med innbyggere, i stedet for til dem.

Nedenfra-og-opp

– Et viktig poeng er sammen med, i betydningen nedenfra-og-opp prosesser, sa Ekmann. På den måte er det problemeiers utfordringer som settes i fokus, og kunnskapen oppleves umiddelbart nyttig og relevant, noe som også letter implementeringen. På den måte får man til medvirkning og en anerkjennelse av behovet for løsninger.

Forske med – og lære

Ekmann tok utgangspunkt i et utviklingsverksted med kommuner i Nord-Trøndelag når det gjaldt framtidig kunnskapsbehov.

– Det kom opp mange konkrete tema, men det mest gjennomgående var at man ønsker å delta i kunnskapsproduksjonen, ikke bare bli forsket på, sa Ekmann. Det var et kraftig signal om at man vil forske med, og ønsker å bruke prosessen som en del av læringen og implementeringen.

Nordtrønderske eksempler

Ekmann brukte eksempler fra en håndfull prosjekter som Trøndelag Forskning og Utvikling har gjennomført. Hun trakk spesielt fram Steinkjer kommunes måte å arbeide med lokalsamfunnsutvikling. Her rykker kommunens ansatte ut når det meldes inn utviklingsbehov og –ønsker fra lokalsamfunnet, for så å finne konkrete løsning på arbeidet framover.

Årlig konferanse

NAPHAs forskningskonferanse er et årlig arrangement. Andre foredragsholdere på årets konferansen var

  • Roger Lian, direktør i Østlandsforskning
  • Ragnhild Setsaas, rådgiver i Trondheim kommune
  • Kjell Arne Røvik , Universitetet i Tromsø
  • Dagfinn Ulland, professor emeritus ved Universitetet i Agder
  • Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Eva Svendsen og Tone Larsen begge seniorrådgivere ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

 

Ekmann, L. (2017). Samskaping av kunnskap i Nord-Trøndelag [lysark]. Trondheim: NAPHA Forskningskonferanse, 3. oktober 2017