Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Seniorer skriver bok om utviklingsarbeid

Niels ARvid Sletterød og Roald Lysø
DELER ERFARINGER: Seniorene Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø planlegger bok om endringsarbeid basert på 25 års erfaring fra området.
Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø skal summere opp 25 års erfaring med forskningsbasert prosessarbeid og evaluering. Forskerne har utviklet sin egen tilnærming til å gjennomføre utviklingsprosesser som de deler med andre gjennom dette bokprosjektet.

 

Flere tiår med utviklings- og følgeforskning skal dokumenteres og deles i bokform.

– I årens løp har vi utviklet våre egne håndgrep og faglige modeller når det gjelder å arbeide med endrings- og utviklingsprosesser, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Grunnlagsarbeidet ble gjort på 1990-tallet da vi arbeidet mye med arbeidslivsforskning og bedriftsutvikling.  Etter det har vi stadig utviklet metodikken.

– I forbindelse med et forskningsrådsfinansiert innovasjonsprogram kom vi i kontakt med den danske filosofen Ole Fogh Kirkeby ved Handelshøgskolen i København, og hans tanker om protreptikk som er en verdibasert coachingteknikk, forteller Niels Arvid Sletterød. Dette tilførte tenkingen vår nye dimensjoner.

Protreptiske prosesser

Boka har arbeidstittelen Protreptiske utviklings- og evalueringsprosesser og presenterer et teoretisk-metodisk konsept på forskerstøttet prosessbistand og evaluering av virksomheter og programmer,

– Her vil vi presentere, forklare og eksemplifisere protreptisk prosessbistand brukt i utviklings-, omstillings- og evalueringsprosesser, sier Sletterød. Til samme utgjør dette det vi mener er en ny tilnærming til evaluerings- og omstillingsarbeid.

De tre S-ene

Gjennom et arbeidsorganisasjonsperspektiv fokuserer vi på nærværs- og mellomromsledelse og det å forløse individuelt og kollektivt skapermot, skaperglede og skaperkraft – det vi kaller for innovasjonens og kreativitetens tre S-er.

I protreptiske utviklings- og evalueringsprosesser er forskerens rolle å avdekke hvor man er på vei, og hvilke verdier man virkeliggjør.

Praktisk tilnærming

Boka vil inneholde eksempler på prosesser, prosjekt og program vi forfatterne har arbeidet med de siste 25 år.  I utvalgte eksempler vises og forklares hvorfor og hvordan de har praktisert mellomroms-aktøren på en verdifokuserende og verdiavdekkende klok måte.

I tillegg til Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø vil også professor Ole Fogh Kirkeby være medforfatter.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter