Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ser på kommunenes samarbeid med frivilligheten

Lisa Ekmann Håkon Sivertsen
FRAMTIDAS FRIVILLIGHET: Forskerne Lisa Ekmann og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, kikker spent på de foreløpige svarene fra lederne i Steinkjer kommune om samarbeid med frivilligheten.
I disse dager spørres lederne i Steinkjer kommune om samarbeidserfaringer med frivillige. Undersøkelsen er et ledd i å utvikle framtidige modeller for samspill mellom offentlig og frivillig sektor.
– Samstyring er kanskje nøkkelordet når det gjelder framtidas samarbeid med sivilsamfunnet for å produsere velferdstjenester, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Frivilligheten er en stor ressurs og godt samarbeid mellom kommune og de frivillige er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Men vi ser at det ikke gjør seg selv, og må tilrettelegges i et visst monn, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. På den andre siden kan arbeidet organiseres i hjel slik at det stopper opp.

Attpåtil finnes det eksempler på at frivillig engasjement blir oppfattet som en konkurrent til kommunenes egen tjenesteyting.

Krever nye løsninger

Internasjonalt er sivil deltagelse (frivillighet), medborgerskap og velferdsmodeller i ferd med å bli et stor fagfelt. Spørsmålene er stort sett: på hvilke områder er slike modeller egnet, og hva må til for at samhandlingen skal fungere.

I tillegg er det en utfordring å tenke nye løsninger – såkalt innovasjon. En mellomform mellom frivillighet og det offentlige er sosiale entreprenører i ulike tapninger.

Det store spørsmålet blir privatisering eller samstyring når det gjelder å nyttiggjøre seg frivillighet (gratis innsats) som en ressurs i velferdsproduksjonen.

Mange svar

– Vi konstaterer med glede at nesten alle lederne i Steinkjer kommune har svart, sier Sivertsen. Det er et godt grunnlag for oss å arbeide videre med.
– Vi nærmer oss slutten på prosjektet og skal til å sammenfatte arbeidet når vi har fått analysert disse dataene. I tillegg skal det gjennomføres en undersøkelse til de frivillige om deres erfaringer med å samarbeide med kommunen.

– Utover våren regner vi med å kunne rapportere resultatene, og gi input til både de frivillige og kommunene om lure grep i samarbeidet, sier Sivertsen.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor (OFFRI) er et toårig prosjekt i regi av Agderforskning, hvor Trøndelag Forskning og Utvikling og MIDTLab i Danmark er forskningspartnere. Målet med prosjektet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Arendal kommune og Steinkjer kommuner er samarbeidspartnere i prosjektet.

– Vi er blant annet opptatt av kunnskap rundt selve partnerskapene, inkludert kompleksitet i forhold til ledelse, kultur, rollefordelinger og mål, sier Sivertsen. Vi undersøker også hvordan samarbeidene med de frivillige er forankret i kommunenes forvaltning, og hvilke erfaringer man har.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.