Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Ser på kommunenes samarbeid med frivilligheten

Lisa Ekmann Håkon Sivertsen
FRAMTIDAS FRIVILLIGHET: Forskerne Lisa Ekmann og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, kikker spent på de foreløpige svarene fra lederne i Steinkjer kommune om samarbeid med frivilligheten.
I disse dager spørres lederne i Steinkjer kommune om samarbeidserfaringer med frivillige. Undersøkelsen er et ledd i å utvikle framtidige modeller for samspill mellom offentlig og frivillig sektor.
– Samstyring er kanskje nøkkelordet når det gjelder framtidas samarbeid med sivilsamfunnet for å produsere velferdstjenester, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Frivilligheten er en stor ressurs og godt samarbeid mellom kommune og de frivillige er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Men vi ser at det ikke gjør seg selv, og må tilrettelegges i et visst monn, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. På den andre siden kan arbeidet organiseres i hjel slik at det stopper opp.

Attpåtil finnes det eksempler på at frivillig engasjement blir oppfattet som en konkurrent til kommunenes egen tjenesteyting.

Krever nye løsninger

Internasjonalt er sivil deltagelse (frivillighet), medborgerskap og velferdsmodeller i ferd med å bli et stor fagfelt. Spørsmålene er stort sett: på hvilke områder er slike modeller egnet, og hva må til for at samhandlingen skal fungere.

I tillegg er det en utfordring å tenke nye løsninger – såkalt innovasjon. En mellomform mellom frivillighet og det offentlige er sosiale entreprenører i ulike tapninger.

Det store spørsmålet blir privatisering eller samstyring når det gjelder å nyttiggjøre seg frivillighet (gratis innsats) som en ressurs i velferdsproduksjonen.

Mange svar

– Vi konstaterer med glede at nesten alle lederne i Steinkjer kommune har svart, sier Sivertsen. Det er et godt grunnlag for oss å arbeide videre med.
– Vi nærmer oss slutten på prosjektet og skal til å sammenfatte arbeidet når vi har fått analysert disse dataene. I tillegg skal det gjennomføres en undersøkelse til de frivillige om deres erfaringer med å samarbeide med kommunen.

– Utover våren regner vi med å kunne rapportere resultatene, og gi input til både de frivillige og kommunene om lure grep i samarbeidet, sier Sivertsen.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor (OFFRI) er et toårig prosjekt i regi av Agderforskning, hvor Trøndelag Forskning og Utvikling og MIDTLab i Danmark er forskningspartnere. Målet med prosjektet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Arendal kommune og Steinkjer kommuner er samarbeidspartnere i prosjektet.

– Vi er blant annet opptatt av kunnskap rundt selve partnerskapene, inkludert kompleksitet i forhold til ledelse, kultur, rollefordelinger og mål, sier Sivertsen. Vi undersøker også hvordan samarbeidene med de frivillige er forankret i kommunenes forvaltning, og hvilke erfaringer man har.