Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

SINTEF og TFoU slås sammen

GOD LØSNING: – Fusjonen med SINTEF er en god og framtidsrettet løsning både for TFoU og regionen, sier styreleder i TFoU Kirsten Indgjerd Værdal.
Styrene i SINTEF og TFoU har vedtatt sammenslåing, og TFoU blir en faggruppe i avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital fra årsskiftet.

 

Styret i TFoU vedtok torsdag 17. desember 2020 å fusjonere med SINTEF. SINTEF-styret gjorde tilsvarende vedtak tidligere i uka.

– Å bli en del av SINTEF vil gi nye forskningsmulighet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. sier styreleder i TFoU Kirsten Indgjerd Værdal.  Styret mener dette er en helhetlig, langsiktig og god løsning som vil styrke TFoU.

Strategisk og regional begrunnelse

– SINTEFs strategiske og regionale begrunnelse for fusjon er viktig og gledelig, sier Værdal. Vi registrerer at de ansatte også er positiv en fusjon med SINTEF.

– Fusjonen med SINTEF vil åpenbart styrke oss ytterligere, både kompetanse- og kapasitetsmessig, sier direktør Øyvind Skogvold, TFoU. Det vil også gjøre oss mer attraktiv og konkurransedyktig både når det gjelder prosjekter og nyansettelser.

BLIR BEDRE: – Fusjonen gjør oss både mer attraktiv og konkurransedyktig sier, direktør Øyvind Skogvold, TFoU
Roser de ansatte

– Både ansatte, eiere og andre gode hjelpere fortjener uforbeholden ros for arbeidet som er lagt ned for å få til denne løsning, sier Værdal. Det er et  flerårige arbeidet som er lagt ned for å sikre Trøndelag Forskning og Utvikling som forskingsinstitutt i Trøndelag,

– Vi er glade for at SINTEF ser våre kvaliteter, sier Skogvold. Dette er en aksept av den formidable jobben de ansatte har gjort de siste årene. Vi tjener penger, har en betydelig prosjektportefølje og har flere vitenskapelige publiseringer enn noen gang.

Vinn-vinn

En fusjon med TFoU gir en vinn-vinn-situasjon der det samfunnsvitenskapelige miljøet i Trøndelag styrkes og samtidig innlemmes i institutt SINTEF Digital, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

FUSJON: Direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, Sintef.

SINTEF har allerede flere prosjekter i Innherred blant annet med industriklyngen i Verdal og på Mære landbruksskole. I tillegg har TFoU, SINTEF og NIBIO en partnerskapsavtale med Steinkjer kommune.

SINTEF har også i dag ansatte lokalisert på InnoCamp i Steinkjer, og samarbeider godt med de andre forskningsaktørene der. Blant annet er SINTEF med på Nord universets initiativ for å styrke satsingen på bioøkonomi i Midt-Norge (BGINN), er involvert i klyngen Arena WoodWorks – og har flere prosjekter i lag med Trøndelag Forskning og Utvikling.

Les også