Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

SINTEF

Anne Rita BAkken
ETT SINTEF: – SINTEF vil gi større robusthet og konkurransedyktighet, sier forskningssjef Anne Rita Bakken, SINTEF Teknologiledelse.
Fra 1. januar 2021 er Trøndelag Forskning og Utvikling en faggruppe i SINTEF.

 

17. desember 2020 ble det vedtatt fusjon mellom SINTEF og Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU). Trøndelag Forsking og Utvikling innlemmes som en faggruppe i avdeling Teknologiledelse, på instituttet SINTEF Digital.

For kunder og andre forpliktende relasjoner går alt som før, og inngåtte avtaler vil ikke blir påvirket i særlig grad. Fortløpende vil kontaktinformasjon og andre formaliteter blir oppdatert og ordnet.

Ett SINTEF

– Å bli en del av SINTEF gjør tidligere Trøndelag Forskning og Utvikling mer robust og konkurransedyktig, sier forskningssjef Anne Rita Bakken, SINTEF Teknologiledelse. SINTEF gir et større tilfang av kompetanse og personer som kan trekkes inn i prosjektene.

I 2019 utførte SINTEF 4600 prosjekter for 3600 kunder. Med SINTEFs store faglige bredde, kan man sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og har 2000 ansatte.  En av oppgavene til SINTEF er være FoU-partner for næringsliv og forvaltning.

Etablert i 1950

SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (i dag deler av NTNU). Det fulle navnet var Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole fram til 2008.

Norges tekniske høgskole så muligheter for å bygge opp en oppdragsforskningsvirksomhet, og benyttet SINTEF som instrument. Slik var SINTEF fram til 1980, da det gjort om til en næringsdrivende stiftelse og profesjonalisert som organisasjon.

Naturvitenskap, teknologi, helse og samfunnsfag

Utover 1980-tallet ble flere teknologiske institutter bygd opp, og supplert med helse- og samfunnsfaglige enheter. Den samfunnsfaglige satsingen resulterte i Institutt for Industriell Miljøforskning (IFIM). I 1996 ble de samfunnsfaglige miljøene samlet under paraplyen SINTEF Teknologiledelse.

I 2014 vedtok SINTEF en strategi som la stor vekt på samfunnsoppdraget og det å ta i bruk den beste kompetansen i «Ett SINTEF».

SINTEF er et allmennyttig forskningsinstitutt. Formålet er å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi, helse- og samfunnsfag i samarbeid med NTNU. Hovedmålet er å være et verdensledende.

Les mer om SINTEFs utvikling her