Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal eksperimentere med innovative offentlige anskaffelser

Ioa-FoU-prosjektet-RFF-1200x800
SAMARBEID: Professor Luitzen De Boer ved NTNU er faglig ansvarlig (bak tv.), her sammen med Niels Arvid Sletterød, TFoU, prosjektleder Hilde Sætertrø i Regionalt program for leverandørutvikling og Roald Lysø, TFoU. (Foto: Nasjonalt program for leverandørutvikling.)
Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU skal prøve ut teorier om felles verdiskaping for å effektivisere offentlige innkjøp. Arbeidet skal skje i lag med blant annet Regionalt program for leverandørutvikling og fylkeskommunene Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, som er partnere i prosjektet.

 

Felles verdiskaping gjennom innovative offentlige anskaffelser i Midt-Norge er et forprosjektet for å finne ut hvordan leverandører, innkjøpere og kommunene kan skape samfunnsmessig-, sosial- og økonomisk verdi gjennom å bli bedre på innovative anskaffelser.

– Resultatene fra forskningen kan ha stor betydning for kommunene og næringslivet i Midt-Norge ved at kvaliteten på offentlige tjenester forbedres og gjør næringslivet mer lønnsomt, sier seniorforsker Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Shared Value Creation

Et av de faglige grunnlagene for prosjektet er konseptet Shared Value Creation (Felles verdiskaping) utviklet av Michael Porter og Mark Kramer.

– Dette er en måte selskaper og organisasjoner kan forfølge sitt samfunnsansvar på, sier Sletterød. Tradisjonelle oppfatninger av samfunnsansvaret er at organisasjoner må «gi» noe slik at samfunnet kan «få» noe. Anvendelse av en slik logikk i offentlige anskaffelser sier at bedre løsninger for samfunnet og miljøet øker kostnadene for leverandørene og at dette er prisen for å utvise samfunnsansvar.

Gjensidig avhengighet

Shared Value Creation (SVC) tar utgangspunkt i den gjensidige avhengigheten mellom leverandørene og samfunnet. Leverandørene er avhengig av et velfungerende samfunn for å kunne selge produktene, for å sikre tilgang til råvarer og for å kunne rekruttere dyktige ansatte. Samfunnet trenger et velfungerende leverandørmarked som sikrer arbeidsplasser og som bidrar til å løse grunnleggende utfordringer i samfunnet knyttet til helse, sosial ulikhet, miljø og så videre.

– Ved å tenkte nytt går det an å både skape lønnsomhet for leverandørene og bidra til å løse utfordringer i samfunnet, sier Sletterød.  «Kaka» blir større for alle: det skapes felles verdi i stedet for at noen taper og noen vinner.

Skal eksperimentere

Prosjektet skal se på hvordan prinsippene i Shared Value Creation (SVC) kan oversettes til innovative offentlige anskaffelser og utvikle metoder for mer effektive innovative anskaffelser.

– Dette er et eksperiment. Ideen om å bruke Shared Value Creation i offentlig sektor er nybrottsarbeid, sier Roald Lysø, Trøndelag Forsking og Utvikling.  Lykkes vi, kan dette ha stor betydning for framtidige innkjøpsrutiner i det offentlige.

Én million kroner

Prosjektet er et samarbeid Trøndelag Forskning og Utvikling og  NTNU/IØT. Professor Luitzen De Boer ved NTNU er faglig ansvarlig. Prosjektmedarbeidere er professor Elsebeth Holmen fra industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), og forskerne Niels Arvid Sletterød. Espen Carlsson og Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Prosjektets partnere er Regionalt program for leverandørutvikling Trøndelag (LUP); Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune

Totalbudsjettet for prosjektet er 1 000 000 NOK. Regionalt forskingsfond har bevilget 500.000 kroner og partnerne bidrar med tilsvarende beløp.

Les mer om Shared Value Creation (Felles verdiskaping)