Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal evaluere kompetanseløft i barnehagesektoren

PROSJEKTLEDER: Margrete Haugum er prosjektleder for et arbeid som skal evaluere utviklingsarbeidet i norske barnehager de neste fem årene.
PROSJEKTLEDER: Margrete Haugum er prosjektleder for et arbeid som skal evaluere utviklingsarbeidet i norske barnehager de neste fem årene.
Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskolen skal følgeevaluere Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for framtidens barnehage. Forskerne skal følge implementeringen av strategien gjennom fem år, og blant annet se om satsingen fører til at en greier å rekruttere og beholde flere barnehagelærere i sektoren.
– Dette er et stort og spennende evalueringsprosjekt som vi gleder oss til å komme i gang med, sier prosjektleder Margrete Haugum.

 

I disse dager tar i alt ni forskere fra de tre forskningsinstitusjonene fatt på første del av oppdraget, som er å se hvordan utrullingen og implementeringen av Kompetanse for fremtidens barnehage går. Videre skal de evaluere hvert enkelt kompetansehevingstiltak i strategien, blant annet arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og innføringskurs for nye barnehageansatte.

Prosjektet går over fem år, og mot slutten vil også effekter av satsingen settes under lupen.

Strategi med ambisiøse mål

– Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage har tre ambisiøse mål: Å rekruttere og beholde flere barnehagelærere, å heve kompetansen for alle som arbeider i barnehagesektoren og å øke statusen for å arbeidet i barnehagen, sier Haugum.

En følgeevaluering vil si at forskerne ikke bare skal konsentrere seg om sluttresultatene av satsingen, men også gi Utdanningsdirektoratet innspill til forbedringer og justeringer undervegs. Det skal leveres årlige rapporter, og forskerne skal bruke et stort mangfold av ulike datakilder og forskningsmetoder i arbeidet.

5 millioner kroner

– Dette er et stort prosjekt, med et samlet budsjett på nærmere fem millioner kroner fordelt på fem år. Vi er veldig glad for å ha med oss Dronning Maud og NTNU Samfunnsforskning på laget. Dette er fagmiljøer som vi samarbeider mye med og kjenner godt, og som utfyller Trøndelag Forskning og Utvikling faglig, sier Margrete Haugum.

Fra Trøndelag Forskning og Utvikling skal Margrete Haugum, Anne Sigrid Haugset, Arne Moe og Morten Stene arbeide med prosjektet, som settes i gang denne uka.