Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal teste velferdsteknologi i Norge og Sverige

Lisa Ekmann Ivar Blikø Håkon Sivertsen
VälTeL: Tre av forskerne som skal være med å teste velferdsteknologi er Lisa Ekmann, Ivar Blikø og Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling.
Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske Testlabs. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er prosjektleder for den norske delen av prosjektet, som skal teste ut og spre kunnskap om bruk av velferdsteknologi.
– Vi har med oss en rekke kommuner og teknologibedrifter, og prosjektet eies av Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen, sier Håkon Sivertsen i TFoU.

 

Interregprosjektet starter høsten 2016, og utnytter både at eldrebølgen har slått inn over regionen Jämtland og Härjedalen tidligere enn i andre deler av Skandinavia, og at det finnes en rekke innovative teknologibedrifter i Trøndelag. I dette skjæringspunktet ligger spennende muligheter for å lære om og spre kunnskap om implementering av velferdsteknologi.

– Det norske og svenske helsevesenet har også noen ulikheter, som gjør at vi kan hente ut ekstra verdi av å teste velferdsteknologi i begge landene, sier Sivertsen.

TFoU blir norsk prosjektleder

Det er Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen som eier prosjektet. Helseforetaket har leid inn Trøndelag Forskning og Utvikling for å ta seg av prosjektlederjobben på norsk side. Tre av forskerne som skal jobbe på prosjektet er Håkon Sivertsen, Lisa Ekmann og Ivar Blikø.

Kommunene og bedriftene som utvikler og selger velferdsteknologiske løsninger bidrar inn i prosjektet med tid og egeninnsats. Noe av poenget er å skape en arena der bedrifter og kommuner møtes, en «mixed zone» der bedriftene lærer om behovet i kommunene og kommunene får se hvilke muligheter teknologien gir. Det er i et slikt miljø innovasjon kan oppstå.

Tre testlaboratorier

– Vi skal legge til rette for utprøving og erfaringsutveksling om bruk av teknologien gjennom tre testlaboratorier med litt ulik innretning. Høsten 2016 starter testlaben Desentraliserte helserom og mobile helseløsninger. Dette handler om å flytte diagnostikk, behandling, oppfølging og overvåkning av pasienter og brukere, ut av spesialisthelsetjenesten og over i hjemmene deres, sier Håkon Sivertsen.

Et eksempel på dette er ultralydapparat i lommeformat, som enkelt kan tas med ut til en pasient der man for eksempel mistenker hjerteproblemer.

Instrumenterte hjem og akuttstøtte

Videre skal prosjektet bruke den samme testlab-metodikken for å se på hvordan en ved hjelp av velferdsteknologisk instrumentering av hjemmet kan øke trygghet og sikkerhet for beboerne. Den siste testlaben handler om medisinsk hjelp i akutte situasjoner, og hvordan teknologi kan understøtte dette i distrikter langt unna sykehus og spesialister.

– Her håper vi å kunne utvikle en «akuttveske» som inneholder teknologi som kan hjelpe for eksempel sykepleiere med å behandle mennesker som blir akutt alvorlig syke langt fra legehjelp. På sikt er akuttvesken tenkt å kunne brukes av de som ikke er helsepersonell også, etter modell av for eksempel hjertestartere som plasseres ut der folk ferdes, sier Lisa Ekmann.

Et stor samarbeidsteam

Prosjektperioden for Interregprosjektet går fra august 2016 til juli 2019. I alt skal 15 bedrifter, 18 kommuner og fire forskningsinstitutter på norsk og svensk side av grensen delta, og deres egeninnsats og tidsbruk utgjør en samlet verdi av nærmere 18 millioner kroner. Budsjettet for prosjektet er på 24 millioner kroner.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.