Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal utrede nasjonal voksenagronomutdanning

Margrete Haugum
AGRONOM: Margrete Haugum skal lede utredningen av en nasjonal modell for agronomutdanning for voksne som skal inn i landbruksnæringa – den såkalte «voksenagronomen».
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Østlandsforskning skal utrede en nasjonal modell for agronomutdanning for voksne elever. Mange som overtar gårdsbruk har annen utdanning enn agronomi, og ønsker seg opplæring. Landbruksskoler over hele landet har laget litt ulike kurs og opplegg som fører fram til agronomkompetanse for denne gruppen.
– Oppgaven vår blir blant annet å foreslå en felles, nasjonal modell for hvordan «voksenagronomen» kan organiseres, finansieres og tilrettelegges, sier Magrete Haugum.

 

Margrete Haugum fra TFoU skal være prosjektleder for prosjektet, og utredningen skal være ferdig 1. mars 2017. I løpet av vinteren skal forskerne blant annet intervjue den eller de som er ansvarlig for voksenagronomutdanningen ved samtlige landbruksskoler i landet, og samle inn fylkeskommunenes egen dokumentasjon om tilbudet.

– Ut fra dette vil vi lage et forslag til en nasjonal modell for voksenagronomutdanningen, sier Haugum.

Mye erfaring fra landbruksutdanning

Trøndelag Forskning og utvikling og Østlandsforskning gjør også følgeevaluering av forsøksordningen med lærlingeløp for agronomelever i videregående skole sammen. Denne utredningen skal være ferdig i 2020.

Margrete Haugum i TFoU ledet arbeidet med å utrede framtidsmuligheter for Mære landbruksskole og framtidig struktur på landbruksutdanningen i Nordland fylkeskommune. Hun har også deltatt i en nasjonal utredningen av hele landbruksutdanningen, ledet av Østlandsforskning.

Populært tilbud

– I flere av disse utredningene er voksenagronomutdanningen beskrevet, og dette er vanligvis populære kurs som har mange søkere. Til nå har det vært opp til hver enkelt videregående skole å lage et opplegg som er tilpasset gruppen både faglig og praktisk, og det finnes mange ulike måter å gjøre det på, sier Haugum.

Nå ønsker både myndighetene, landbruksnæringa og utdanningsmyndighetene å få til et mer standardisert løp for voksne som ønsker seg agronomkompetanse, men uten at fleksibiliteten i utdanningstilbudet går tapt. Man ønsker å sikre den faglige kvaliteten, få til passende opptakskrav og gode måter å legge til rette undervisningen for voksne elever på.

Utdannes inn i landbruksnæringa

– Blant annet så er søkergruppen til voksenagronomen veldig mangfoldig: Mange kommer med andre typer fullført utdanning og har i prinsippet bruk opp retten sin til videregående utdanning, mens andre har ikke fullført videregående skole. Målet er å tilby utdanningen til de som skal inn i næringen, uavhengig av tidligere utdanningsbakgrunn, sier Haugum.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter