Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Skal utvikle verktøy for lokalsamfunnsutvikling

FØLGEFORSKNING: Roald Lysø og Niels Arid Sletterød er to av forskerne som skal følge Distriktsenterets Veilendningspilot-arbeid.
Distriktssenteret, tre fylkeskommuner og 14 kommuner skal prøve ut nye arbeidsmåter for lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet skal følges av et team med utviklingsorientert forskere.

 

Trøndelag Forsking og Utvikling og NTNU Samfunnsforsking skal bistå Distriktssenteret med utprøving av nye måter å understøtte lokal samfunnsutvikling i distriktskommunene.

Nye verktøy

I perioden september 2020 til april 2022 skal Distriktssenteret, og utvalgte kommuner og fylkeskommuner, gjennomfør et utviklingsarbeid som skal

  • gi kunnskaps og prosesstøtte til de involverte kommunene
  • prøve ut ulike arbeidsformer i oppfølging av distriktskommuner
  • produsere verktøy til bruk i lokal samfunns utvikling
  • utvikle kunnskap om konkret og praktisk lokalsamfunnsutvikling

Ambisjonen er å lage nye verktøy for lokalsamfunnsutvikling

Følgeforskning

Forskerne skal følge og dokumentere utviklingsarbeidet gjennom ulike former for intervju med deltageren og delta på møter. Resultater fra undersøkelsen skal løpende tilbakeføres til deltagerne gjennom dialogkonferanser for å understøtte og videreutvikle arbeidet i kommunene.

På nyåret 2023 skal det utarbeides en rapport som summerer opp resultater og effekter av arbeidet, og komme med anbefalte arbeidsmåter for framtidig lokalsamfunnsutvikling.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 1,275 millioner kroner.

Deltagerne i prosjektet

Det er tre fylkeskommuner og 14 kommuner som deltar i prosjektet. Disse er Troms- og Finnmark fylkeskommune og kommunene Vardø, Karasjok, Loppa, Storfjord, Kåfjord og Salangen; Møre- og Romsdal fylkeskommune og kommunene Tingvoll, Aure, Sande og Fjord og Innlandet fylkeskommune med kommunene Sør-Aurdal, Grue, Engerdal og Lesja.

Kommunene skal selv prioritere hvilke områder de skal arbeide med i prosjektfasen.

Forskerteamet består av prosjektleder Lisbeth Øyum, NTNU Samfunnsforskning, og prosjektmedarbeiderne Niels Arvid Sletterød, Espen Carlsson, Roald Lysø og Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Les mer om prosjektet på Distriktssenterets nettsider