Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

SkillAid er god kunnskapsoppdatering

Høkon Sivertsen
BRUKERTEST: Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, har undersøkt bruken av appen SkillAid.
SkillAid er en app som brukes for mikrolæring av helsearbeidere. Appen er mest nyttig for å repetere eksisterende kunnskap, og det er kritisk at responsen er hurtig.

 

En undesøkelse av bruken av mikroopplæring ved hjelp av mobiltelefon viser at denne formen for opplæring blir sett på som positiv. Den største nytten har man ved repetisjon og påminning av eksisterende kunnskap. Men det er en absolutt betingelse at teknikken fungerer. Mikrolæring er umiddelbar hjelp der og da, og da må pålogging og responstid være tilpasset det.

Et supplement

– Opplæring på arbeidsplassen er viktig og appen kan ikke erstatte slik opplæring, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har gjennomført undersøkelsen. Men mobil mikrolæring gir brukerne muligheten til å oppsøke informasjonen i forkant, undervegs og i etterkant av en arbeidsprosess. Dette gir mulighet for å oppdatere seg for alle til enhver tid, og bli tryggere og oppdatert i arbeidssituasjonen.

Kunnskap gir trygghet

– Vi tror at kunnskap er nøkkelen til trygge helsearbeidere og velfungerende organisasjoner sier daglig leder, gründer og sykepleier Ann Kristin Johansen i Dynamisk Helse.

Opplæringen består av korte presentasjoner i form av video, bilder, animasjoner og tekst. Den ansatte sjekker selv opp hvordan oppgavene løses på sin egen mobiltelefon.

Utprøving viktig

Utprøvingene er gjort som en for- og etterundersøkelse blant et 40-talls sykepleiere og sommervikarer i helse og omsorgssektoren.

Arbeidet er utført som en del av Interregprosjektet Vältel som har som formål å prøve ut velferdsteknologi

Appen er utvikle av Dynamisk Helse as. SkillAid presenterer kort og presis kunnskap på smarttelefon. Teknologien er utviklet av Dynamisk Helse AS som de siste årene har jobbet med å utvikle smidige opplæringsløsninger tilpasset helsearbeideres travle arbeidsdag.

Les mer

Sivertsen, H. (2018). Opplæring for ferievikarer i helse- og omsorgsyrker. En test av appen SkillAid. TFoU-rapport 2018:16. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.